(+34) 684 160 793
nsurribas
info@nsurribas.com
Presupuesto
 

AVISO LEGAL

 

Lea atentamente estes termos de uso antes de utilizar este sitio web. O uso do sitio web implica a aceptación de todas as súas condicións. Se non está de acordo con elas ou ten algunha dúbida, non use este sitio web nin proporcione datos persoais.

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, indícanse os seguintes datos: o propietario do dominio web www.nsurribas .com é Noelia Surribas Díaz, en diante “NSURRIBAS”, con domicilio social na Avda. Luis González Taboada, 22, 2, 36500 Lalín (Pontevedra) e NIF 44091028M. Pódese contactar con ela para calquera dúbida relacionada con este sitio web chamando ao teléfono 0034 684 160 793 ou enviando un correo electrónico a info@nsurribas.com.

 

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal atribúelle a condición de Usuario, que acepta os termos e condicións xerais de uso para poder empregar todos os servizos e información que se proporcionan dende o portal. Estas condicións están indicadas a continuación:

 

TERMOS E CONDICIÓNS

As presentes condicións de uso do sitio web regulan os termos de acceso e uso de NSURRIBAS. O simple acceso ou uso do portal, total ou parcialmente, dos seus contidos e servizos implica a plena aceptación destas condicións de uso. A dispoñibilidade e uso do portal enténdese suxeito ao estrito cumprimento dos termos contidos nestas condicións de uso do portal.

As presentes condicións xerais de uso do portal regulan o acceso e uso do portal, incluídos os contidos e servizos que se poñen a disposición dos usuarios no portal ou a través do portal, ben polo portal, ou ben polos seus usuarios ou por calquera terceiro. Non obstante, o acceso e o uso de determinados contidos e/ou servizos poden estar suxeitos a certas condicións específicas.

NSURRIBAS resérvase o dereito a modificar en calquera momento as condicións xerais de uso do portal. En calquera caso, recoméndase que consulte periodicamente as presentes condicións xerais de uso do portal, xa que se poden modificar.

 

OBRIGAS DO USUARIO

O usuario debe respectar en todo momento os termos e condicións establecidos neste aviso legal. O Usuario manifesta expresamente que utilizará o portal con dilixencia e asumirá calquera responsabilidade que poida derivarse da infracción das regras.

O Usuario está obrigado, no caso de que se soliciten datos ou información, a non falsificar a súa identidade finxindo ser outra persoa. O Usuario acepta que o uso do Portal levarase a cabo con fins estritamente persoais, privados e particulares. O Usuario non pode usar o portal para actividades contrarias á Lei, a moral e a orde pública, nin a fins prohibidos nin que vulneren ou prexudican os dereitos de terceiros. Igualmente, está prohibida a difusión, almacenamento e/ou xestión de datos ou contidos que infrinxan os dereitos de terceiros ou calquera normativa reguladora dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial.

Igualmente, o Usuario non pode usar o portal para transmitir, almacenar, difundir, promover ou distribuír datos ou contidos que sexan portadores de virus ou calquera outro código informático, ficheiros ou programas destinados a interromper, destruír ou deteriorar a operación de calquera programa ou equipo informático ou de telecomunicacións.

O Usuario está obrigado a indemnizar e manter indemne o portal por calquera dano, prexuízo, pena, multa, sanción ou compensación que o portal teña que afrontar.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) infórmase ao Usuario que toda a información proporcionada será incorporada a un ficheiro creado e mantido baixo a responsabilidade de NSURRIBAS, que afirma que é o titular de ficheiros con datos persoais debidamente rexistrados no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos e que, en virtude do establecido na LOPD, afirma que obtivo estes datos legalmente e cumprindo as disposicións establecidas na normativa de protección de datos de carácter persoal.

O responsable do tratamento só aceptará e procesará os datos contidos nos ficheiros de acordo coas instrucións da persoa a cargo e só o usará ou aplicará para levar a cabo, en nome da persoa responsable, os servizos especificamente contratados.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

NSURRIBAS é propietaria de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos contidos nel. Todos os dereitos están reservados.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo da Lei de Propiedade Intelectual, está expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de NSURRIBAS.

 

RESPONSABILIDADE

O portal non garante a dispoñibilidade continua e permanente dos servizos, quedando así exento de responsabilidade polos posibles danos causados ​​pola falta de dispoñibilidade do servizo por forza de forza ou por erros nas redes telemáticas para a transferencia de servizos datos non relacionados coa súa vontade ou por desconexións realizadas para a mellora ou mantemento de equipos e sistemas informáticos. Nestes casos, o portal utilizará os seus mellores esforzos para notificar a interrupción con 24 horas de antelación. O portal non será responsable da interrupción, suspensión ou cancelación da información ou servizos. Igualmente, non se fai responsable das posibles omisións, perda de información, datos, configuracións, acceso inadecuado ou incumprimento de confidencialidade que teña orixe en problemas técnicos, comunicacións ou omisións humanas, causadas por terceiros ou non atribuíbles ao portal. Tampouco será responsable dos danos e prexuízos causados ​​por ataques por ordenador ou por virus que afecten aos programas informáticos, sistemas de comunicacións ou equipos utilizados polo Portal pero fabricados ou facilitados por un terceiro. O portal pode, a súa exclusiva discreción, denegar, retirar, suspender e / ou bloquear en calquera momento e sen previo aviso o acceso a información e servizos a aqueles usuarios que non cumpran estas regras.

A excepción dos casos en que a lei expresa de xeito expreso e exclusivamente coa extensión e medida en que o impón, a aplicación non garante nin asume ningunha responsabilidade con respecto a posibles danos causados ​​polo uso e uso de información, datos e servizos do portal.

En calquera caso, o portal exclúe calquera responsabilidade por danos e perdas que poidan deberse a información e / ou servizos prestados ou facilitados por terceiros distintos de NSURRIBAS. Toda responsabilidade será o terceiro, sexa provedor, colaborador ou outro.

 

POLÍTICA DE RASTROS

NSURRIBAS informa da súa política de rastros, cumprindo así o disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico.

Un rastro é un ficheiro que se descarga no ordenador cando accede a determinadas páxinas web. Os rastros permiten unha páxina web, entre outras cousas, para almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou o seu equipo e, de acordo coa información que conteñen e coa forma en que utilizan o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario O navegador do usuario memoriza rastros no disco duro só durante a sesión actual que ocupa un espazo mínimo de memoria e non prexudica o computador. Os rastros non conteñen ningún tipo de información persoal específica, e a maioría deles elimínanse do disco duro ao final da sesión do navegador.

A maioría dos navegadores aceptan os rastros de forma estándar e, independentemente deles, permiten ou prevén rastros temporais ou almacenados en configuracións de seguridade.

Sen o seu consentimento, activando rastros no seu navegador, os datos almacenados non estarán ligados aos seus datos persoais facilitados no momento da inscrición ou a compra.

O Usuario acepta expresamente, para o uso deste portal, o tratamento da información recollida na forma e cos fins mencionados. E tamén recoñece a posibilidade de rexeitar o tratamento de tales datos ou información ao rexeitar o uso de cookies seleccionando os axustes axeitados para este fin no seu navegador. Aínda que esta opción para bloquear cookies no teu navegador non permite o uso completo de todas as funcionalidades da web. Pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu computador configurando as opcións do navegador instaladas no seu computador.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre NSURRIBAS e o Usuario rexerase pola normativa española actual e calquera disputa será sometida aos xulgados e tribunais do municipio onde estea o domicilio social de NSURRIBAS.