(+34) 684 160 793
nsurribas
info@nsurribas.com
Presupuesto
 

CORRECCIÓN E REVISIÓN DE TEXTOS

 

Os contidos que publicamos forman parte da nosa imaxe persoal e empresarial. Un texto mal redactado, con erros de expresión ou faltas ortográficas faranos fraco favor aínda que a mensaxe reborde significado. Poden ser simples descoidos ou fallos pasados por alto accidentalmente; noutras ocasións, por exemplo se encargamos textos a terceiros, podemos ter dúbidas con respecto á súa adecuación. Se queres asegurarte de que os teus textos sexan correctos e cumpran a súa función comunicativa ou mesmo melloralos, déixaos en mans de expertos lingüísticos. Que precisas?

 
  • Corrección ortotipográfica r gramatical
  • Corrección estilística e léxica
  • Revisión de traducións
 
Solicitar orzamentoPreguntas frecuentes